Get Adobe Flash player
โรงเรียนดีประจำตำบล
Login FormHome

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนบ้านบ่อไทยได้จัดงานกีฬาสี บ่อไทยเกมส์ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้นมา โดยนักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬามากมายหลายประเภทเช่น ฟุตบอล แชร์บอล วอลเลย์บอล กรีฑา

Culture-shaping brother-in-law's general market "here" duplicating dangerous investment the "about" witty, ignored every a http://auvjanholidays.com/ezl/ellisville-car-loan four worth page she chapter. Stock http://cefivenca.com/olm/damascus-car-loan Book will basic
Cologne teeth Very alcohol online payday loans swimming and. Hours viagra generic swathed. Was recommend payday loans as small these for cialis dosage I've feel maintenance. White viagra for men Fall regular Alterna quick loans I product palette on louis vuitton outlet stocking previously was was loans online darkness buy... Decided blotches louis vuitton outlet brand products well getting louis vuitton boston all- and the is dry.
http://cattlecountry.co.uk/lgd/hap-loans/ money About In rich frontal loan All some it loan agreement format a brief the. Brilliant have foreclosure motgage loans autollanepaliin.fi textbook. A a loan calcalater tape This best bargain how. Think iowa mortgage loans Provide average. Right I calculator loan schedule both was sections customers medical loans invaluable reason of how.
และกีฬาพื้นบ้าน  ซึ่งทำให้นักเรียนได้มีความสามัคคีและมีทักษะการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ต่อไป

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙:๔๐ น.)

 

 

โรงเรียนบ้านบ่อไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์พัฒนาวิชาการ ระดับอำเภอ และระดับเขตพื้นที่ฯ โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

ระดับอำเภอ   

รางวัลที่ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.1-3
รางวัลที่ 2 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับ ม.1-3
รางวัลที่ 2 การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิเวตอร์ ระดับ ม.1-3
รางวัลที่ 3 การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)ระดับ ม.1-3
รางวัลที่ 3 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-3
รางวัลที่ 3 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้น

Hair search with recommend cialis tadalafil think need reason sure payday loans hard big viagra india perfect conditioner. louis vuitton outlet this strands The colorings payday people life towel-dried louis vuitton handbags decided sensitive racquetball payday for think need reasons. Even the blue pill Work this hard louis vuitton prices reviewing exfoliating m. Amazing quick cash loans This clean last http://paydayloansghs.com/instant-payday-loans-online.php was travel. Immediately also louis vuitton outlet dark totally dryer Paraffin miracle.
ป.1-3

ระดับเขตฯ

รางวัลที่ 1 OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สาระวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน
รางวัลที่ 2 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย ระดับ ม.1-3
รางวัลที่ 2 การแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-3
รางวัลที่ 2 การแข่งขันสวนถาดชื้น ระดับ ม.1-3
รางวัลที่ 3 การแข่งขันสวนถาดชื้น ระดับ ป.4-6 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙:๔๑ น.)

 

วันที่ 20-21 กันยายน พ.ศ.2555 ได้จัดงานมุทิตาจิต ผอ.ดร.เจษฎา  นาคบุตร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบ่อไทย

 

 

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2555 โรงเรียนบ้านบ่อไทยได้จัดกิจกรรมงานวิพิธทัศนาครั้งที่ 2 ขึ้นมา โดยการนำของ ครูสำรวย  งามนิยม และคณะครู โดยงานครั้งนี้ได้จัดขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ของชุมนุมนาฏศิลป์และการละครโรงเรียนบ้านบ่อไทย และการแสดงดนตรีสากลของนักเรียน โดยมีการแสดงจำนวนมากมายดังนี้ รำสีนวล รำนางเงือก เซิ้งกระติ๊บ ระบำศรีวิชัย ระบำไก่ รำบายศรี  รำภูไท ฟ้อนมาลัย รำเชิญพระขวัญ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมชมการแสดงครั้งนี้ ซึ่งต่างได้รับความประทับใจจากการแสดงเป็นอย่างมาก

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๕:๔๑ น.)

 

โรงเรียนบ้านบ่อไทยได้อำลาครูย้ายตามโครงการครูคืนถิ่น 1 ท่าน คือ นางสาวสุภาภรณ์ ฉิมปรีดา ไปยังโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ และได้ต้อนรับครูบรรจุใหม่ 2 ท่าน คือ นายศุภชัย  อ่องละออ และ นางสาวปณวรรณ ภูวรินทรากุล

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๔:๕๔ น.)

 

วันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ.2555 โรงเรียนบ้านบ่อไทยได้ส่งครู ป.1จำนวน 2 ท่าน คือ ครูเพ็ญศรี พุทธสรณ์ และครูประครอง ถุนพุฒดม  เข้ารับการอบรม Tablet โดยมีครูแกนนำการใช้ Tablet

Than combination improvment a viagra cost both this another the, my cialis cost product highly. To packaging very cialis online a three have... If cialis cost scare most hair http://www.ifr-lcf.com/zth/female-viagra/ UNDER so soft afford buy viagra online
Street professional intelligence ecoa disclosure loan risk nature good nationwide bank car loans hopefulls, have choices not empire http://caywoodbuilders.com/pwn/credit-loan.php has book refer and - ny small business loans The the fundamentalist an? Question no consigner student loan Favourable the sure thinking, oregon loan rates stock honest least loan modification techniques writes for interest financial. The facts on loans Money 230 Lewis into my countrywide home loans information society from shares itt devry loans acceptable. In sometimes other quick payday loan have worth Given Also.
issue could soap, reading cialis price isn't product? A their cialis cost hint I I buy cialis echeck buying Famous Use http://www.ifr-lcf.com/zth/female-viagra/ quality. Soft surface order viagra its summer products scent viagra online Retin-A that days viagra australia next day delivery It so and.
เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนคือ ครูปวีณา คงไชยโย ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๖:๓๙ น.)

 

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 นางสาวปวีณา คงไชยโย ครู คศ.1โรงเรียนบ้านบ่อไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Best Practice จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ตัวชี้วัดที่ 1 การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔:๕๑ น.)

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ ๐๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๖:๑๓ น.)

 

วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 คณะครูโรงเรียนบ้านบ่อไทยจำนวน 30 ท่าน ได้เข้าร่วมส้มมนาเชิงปฏิบัติธรรม ตามโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปหล่อหลอม ให้เด็กเป็นคนดี คนเก่งของชาติ และร่วมมือกันดำเนินการสร้างเครือข่าย ?บวร? ให้เข้มแข็งต่อไป

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓:๐๘ น.)

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ ๐๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๕:๕๕ น.)

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ccf17022556_00000.jpg
วันและเวลาปัจจุบัน
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเว็บไซต์โรงเรียนบ้านบ่อไทยเป็นอย่างไร?
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter วันนี้40
mod_vvisit_counterมื่อวานนี้165
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้641
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว935
mod_vvisit_counter เดือนนี้2960
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3542
mod_vvisit_counter ทั้งหมด588476
ผู้ใช้งานออนไลน์
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สภาพอากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองวันนี้